Plastifikacijaje proces nanošenja tanke PVC folije na zadani materijal vrućom ili hladnom metodom.

Hladna metoda odvija se bez zagrijavanja valjaka, pri cemu je sama folija deblja, samoljepljiva poput naljepnice.

Vruća metoda odvija se zagrijavanjem valjaka kroz koje će se zadani materijal i folija provlačiti do temperature 110°C (max. 150°C), pri kojoj vruća folija poprima najbolje karakteristike sljubljivanja s materijalom. Vruća folija je tanja, te se njeno ljepilo otpušta tek pri dodiru sa zagrijanim valjcima.

Obje metode pruzaju potpunu zaštitu od vremenskih uvjeta, nečistoća, UV zračenja, te je vizualni i estetski dojam puno ljepši.

Plastifikati mogu biti: sjajne, matt, saten...

Pri plastifikaciji koristimo stroj GBC Orca III čiji su valjci širine 140cm.